جشنواره خاص پژوهشهای برتر مددکاری اجتماعی

جشنواره پژوهش های برتر مددکاری اجتماعی به همت انجمن علمی

مددکاران اجتماعی ایران با محوریت دانشگاه علوم بهزیستی بدون اطلاع

 و دعوت از شرکت کنندگان برگزار شد. مددکاران اجتماعی کشور

 با فراخوان جشنواره از ترس اینکه مبادا آن جشنواره مورد استقبال

 قرار نگیرد به هر زحمتی شده خود را برای برگزاری هرچه بهتر آن

آماده کرده و پژوهش های خود را فرستادند. اما دریغ از یک ذره توجه

و بازخورد.رسم ادب و معرفت ایجاب می کرد حداقل آنانی که با فرستادن

 پژوهش در جشنواره مذکور شرکت کرده بودند دعوت می شدند اما

 ظاهراً جز مددکاران اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی دیگر مددکاران

 بیگانه بودند. بماند اینکه در داوری ها هم کفه پژوهش های آن دانشگاه

 سنگین تر دیده شده بود. حرف یا ملالی نیست اما اطلاع رسانی

 صحیح از ابتدا حق مسلم همه مددکاران اجتماعی بود تا بدانند که آن

 جشنواره عمومی نبوده و بلکه خاص دانشگاه علوم بهزیستی

بوده است!

/ 0 نظر / 20 بازدید