خانواده پویا و غنی سازی زندگی

ماشین مشد ممدعلی نه بوق داره نه صندلی ! اما سوخت

 دارد و حرکت می کند.این امر خیلی امیدوار کننده است.برخی

 خانواده های  ساده و معمولی و حتی به ظاهر فقیر هم همین

 طور است اگر چه پول و یا امکانات زیاد ندارند اما سرشار از

عشق و محبت بوده و جنب و جوش و امید دارند.اما خانواده

بدون عشق و شادی و پر توقع همانند ماشین بدون سوخت

است.با آن نمی توان حرکت و رشد نمود بلکه فقط می توان

لم داد و تکان نخورد.مثل آبی که جریان ندارد.همه ما می دانیم

آب اگر یک جا بماند بوی بد به خود می گیرد و خاصیت آب

بودن را از دست می دهد.خانواده ای هم که مرتب در جا بزند

و رشدی نداشته باشد بعد مدتی دچار آسیب  های اجتماعی

 می گردد.جدایی عاطفی،طلاق،اعتیاد،خشونت و ...از جمله

 پیامد های منفی آن است.برای پیشگیری از امر فوق و شکل

 گیری خانواده پویا ضرورت دارد به موضوع غنی سازی زندگی و

 معنا دهی به آن توجه شود. آموزش و تقویت مهارتهای

زندگی، شاد زیستن و مثبت اندیشی،احترام به بزرگترها،

مطالعه و یادگیری،زیارت ،دید و بازدید های فامیلی،ساده

زیستی و پرهیز از تجملات و تجمل گرایی،ورزش،طبیعت

 نوردی ،کمک به نیازمندان و همسایگان و  در نهایت  

  شکر گزاری خداوند منان از موارد مهم غنی سازی

 زندگی بوده که به پویایی فرد و خانواده کمک می کند.

/ 0 نظر / 17 بازدید