دنیا

دنیا را بغل گرفتیم گفتند امن است
 
هیچ کاری با ما ندارد!
 
خوابمان برد! بیدار شدیم دیدیم
 
 آبستن تمام دردها یش شده ایم.
 
    مرحوم حسین پناهی                                           
 
                        
 
 
/ 0 نظر / 14 بازدید