دزد آرامش

ما در هیأت پروانه ی هستی
با همه توانایی ها و تمدن هامان شاخکی بیش نیستیم !
برای زمین ، هفتاد کیلو گوشت با هفتاد کیلو سنگ تفاوتی ندارد!
یادمان باشد کسی مسئول دلتنگی ها و مشکلات ما نیست
اگر ردپای دزد آرامش و سعادت را دنبال کنیم
سرانجام به خودمان خواهیم رسید.

مرحوم حسین پناهی

/ 0 نظر / 19 بازدید