زمان آغاز

گویند هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند 

اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند....

  پس برای شروع کردن هیچ وقت دیر نیست

اگر همین امروز آغاز کنیم بهتر از فرداست.....

/ 0 نظر / 13 بازدید