نگاهی متفاوت به مقوله نابسامانی های اجتماعی

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا ایران دومین کشور مصرف

 کننده لوازم آرایش در جهان است؟ یا چرا کشور ما رتبه نخست جراحی

 پلاستیک در منطقه را دارد و یا چرا آمار تولد کودکان به شیوه سزارین در

مقایسه با آمار جهانی در ایران خیلی بالاست؟ و هزاران چرای دیگری

که نشان دهنده فاصله و دوری از زندگی طبیعی بوده و به نوعی تبدیل

به یک چشم هم چشمی گردیده است.یا از طرف دیگر در مناسبات

اجتماعی چرا در حالت خوشبینانه از هر پنج ازدواج یکی به طلاق

می انجامد؟ یا آمار اعتیاد هر روز بیشتر می شود و یا اینکه چرا روزانه

دو هزار سرقت در کشوراتفاق می افتد؟ واقعأ چرا؟ منهای ساختار

اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور و مباحث مربوط به دوران گذار

 ما از سنتی به صنعتی ،از یک نگاه دیگر استاد عزیز الهی قمشه ای 

می فرماید:حرکت انسان در زندگی به سمت کمال بوده و مصادیق کمال

 عبارتند از :دانایی،زیبایی،نکویی.یعنی انسان همواره به سوی این سه

 مقوله در حرکت بوده و سعی می کند به کمال برسد.با یک نگاه

اجمالی می توان گفت  در حال حاضر در جامعه ما حرکت به سمت سه

 مقوله فوق در جهت درستی نبوده و اکثریت افراد از دانایی فقط مدرک،

از زیبایی فقط بزک و از نکویی فقط هوس را یدک می کشند.در حالی که

 به معنای واقعی کلمه دانایی توانایی،زیبایی آرامش و نکویی آسایش را

به ارمغان  می آورد.اگر روزی افکار عمومی جامعه کمی عمیق تر شود و

 فرهنگ جامعه ارتقا یافته و به جای ظواهر به معنای زندگی اهمیت دهد

 آن وقت  شاید انسانها دانایی را در مطالعه و تفکر،زیبایی را در اندیشه

 مثبت و درون آراسته و نکویی را در دستگیری از نیازمندان جامعه و

آسیب دیدگان  اجتماعی یافته و هزینه های گزاف برای دوری از طبیعت

انسانی خود پرداخت نخواهند نمود!

/ 0 نظر / 16 بازدید