جملات زیبا

انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین بنگرد که

ناگزیر است او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد.

  رمز خوشبخت زیستن ، در آن نیست که کاری را که دوست داریم

 انجام دهیم بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست

 داشته باشیم .

گابریل گارسیا مارکز

/ 0 نظر / 13 بازدید