زندگی کوتاه

زندگی کوتاه تر از آن است که به خصومت بگذرد

و قلبها گرامی تر از آن هستند که بشکنند

نوعی زندگی کنیم که مردم از صمیم قلب به ما احترام بگذارند


نه از روی احتیاج و ترس .....

/ 0 نظر / 14 بازدید