پایان کار

یکی از ویژگیهایی که استفان کاوی در کتاب  هفت عادت

مردمان موثر به آن اشاره می کند این هست که می نویسد

برای موفقیت در زندگی و کار یکی از عادت های خوب این

است که در ذهنتان پایان کار را در نظر بگیرید.دوست دارید

مردم در مراسم خاکسپاری شما در مورد تان چه حرفی

بزنند؟! با فکر کردن به این موضوع و یا نوشتن و برنامه ریزی

برای خود ابتدا به هدف نهایی زندگی تان پی برده و سپس

برای رسیدن به آن تلاش کنید.انسان یک نظام راهنمای درون

دارد که به او در انتخاب های زندگی کمک می کند.بنابراین

می توان ادعا کرد هر کاری که امروز انجام می دهیم در ارتباط

مستقیم با همان تصویری است که از پایان زندگی مان داریم.

در زمینه های دیگر نیز فکر کردن به پایان کار ما را از اضطراب و

نگرانی های بی مورد نجات داده و آرامش خاطر ما را فراهم

می کند.ضمن اینکه در مواردی هم ما را از عواقب ناخوش برخی

 تصمیمات غلط آگاه نموده و موجب رهایی ما از گرفتاریها

می شود.

/ 0 نظر / 20 بازدید