فرمول ساده دستیابی به اهداف

در مسیر زندگی و فراز و نشیب های فراوان آن اگر فکر کنید قدرت

انجام کاری را دارید درست فکر کرده اید و اگر فکر نمایید که از پس آن بر

نمی آیید باز هم درست فکر کرده اید!خیلی ساده است اگر ما به

مشکلات فرا روی مسئله ای فکر کنیم انجام کار مورد نظر را غیر ممکن 

 می پنداریم و اگر به راه هایی که وجود دارد فکر کنیم  امید پیدا

 کرده و انجام آن را امکان پذیر می دانیم. به عبارتی توانایی های انسان

 محدودیت ندارند بلکه این ذهن ماست که اغلب از طریق افکار منفی

محدودیت پیدا کرده و در مواجهه با کوچکترین مانعی بر سر تحقق

اهداف زود تسلیم می شود.از طریق مثبت اندیشی،امیدواری، تلاش

و پشتکار و در نهایت توکل بر خدا می توانیم از توانمدیهای نامحدود خود

در رسیدن به اهداف انسانی بهره مند شویم.

/ 1 نظر / 15 بازدید
جواد طلسچی یکتا

با سلام و احترام و با آرزوی توفیق روزافزون برای شما و مجموعاً جامعه مددکاران اجتماعی ایران.