منزلت و احترام استاد

امام علیه السلام در مورد ترغیب به احترام نمودن به

معلم و آموزگار چنین فرموده اند:                            

 با کسی که تو را آموخته و گویا کرده است با درشتی سخن

مگو! و به کسی  که  تو را در گفتار به درستی  و راستی

راهنمایی و هدایت نموده است لاف بلاغت نزن و استواری

گفتارت را به رخ نکش و به کار نبر!                              


 

/ 0 نظر / 22 بازدید