حدیثی از امام حسین (ع)

 السلام علیک یا سید الشهدا

قال الحسین (ع) :

«الناسُ عبیدُ الدنیا والدین لَعِقً علی السنتهم ما دَرَّت معایشهُم به فإذا مُحِّصوا
بالبلاء قَلَّ الدَیانون .»

مردم بنده و بردهء دنیا و جلوه های فریبنده ء آن هستند و دین لقلقه

زبانشان است ، تا جایی که گذران زندگی آنها پا برجا باشد ، دین را

نگهداری می کنند و زمانی که به بلا آزموده شوند ، دینداران قلیل اند.

/ 0 نظر / 7 بازدید