خدمت بی منت

بزرگی با درایت می گوید: نمی دانم چه مقصودی در انتظار

 شماست، اما یک نکته را می دانم: در میان شما خوشبخت

 واقعی کسی است که راه خدمت گزاری  به دیگران را آموخته

 است.اگر می خواهید به بالاترین سطح موفقیت برسید،

بخواهید که به پایین ترین اشخاص خدمت کنید.مطمئن باشید

کار خوب همیشه آثار خوب دارد و با گذشت زمان چندین برابر

شده و کار نامه شما را درخشان می کند.

/ 0 نظر / 15 بازدید