خدایا:

 یاری کن تا از ظاهری پسندیده و درونی آشفته بپرهیزم

و بنده ای باشم در همه حال سپاس گوی تو

/ 0 نظر / 2 بازدید