سکوت و صداقت

بزرگی گفته است:

چه سکوتی دنیا را فرا می گرفت

اگر هر کس به اندازه صداقتش سخن می گفت!

/ 1 نظر / 15 بازدید
میم

احتمالا منظورش ایران و کشورهایی مثل ایران بوده وگرنه خیلی از جاها انسانیت و صداقت و وفا و صمیمیت هنوز زنده ست