دو کلمه حرف حساب

* اینکه در زندگی منتظر لحظه ای باشی که همه موارد مرتب

و ایده آل باشد آن لحظه هیچ وقت نخواهد آمد،همین الان را دریاب.

* اینکه چه اتفاقی در زندگی می افتد چندان مهم نیست ،بلکه

 این مهم است که با آن اتفاقات چگونه روبرو می شوی!

/ 0 نظر / 18 بازدید