انتخابات هیات مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

به نقل از سایت رسمی انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران سومین دوره انتخابات  هیات

مدیره انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران در اسفند ماه برگزار و نتیجه آراء بدین شرح 

اعلام گردیده است:

۱- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ۲- فرهاد بذرافکن ۳- دکتر محمد زاهدی اصل ۴-ابوذ ر قاسمی ۵- رضا محبوبی و اعضای علی البدل : ۱- دکتر مسعود عالمی نیسی ۲- دکتر جعفر هزار جریبی و  رحمان  فراهانی به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند. شایان ذکر است در انتخابات داخلی اقای دکتر محمد زاهدی اصل   بعنوان رییس هیات مدیره و اقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی بعنوان  نایب رییس و اقای فرهاد بذرافکن بعنوان خزانه دار تعیین گردیدند. ضمن تبریک به استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر زاهدی اصل برای ایشان  و همکاران محترمشان در انجمن علمی رفاه اجتماعی  ایران آرزوی موفقیت می نماییم.

/ 0 نظر / 17 بازدید