برتر از هیچ کس

من خود را بالاتر از دیگران قرار نمی دهم‘

یا خود را برتر از هیچ کس نمی بینم‘

من مانند اقیانوسی بزرگ هستم‘

که تمام رودها جاری می شوند به من‘

چون بالاتر نمی مانم بدین ترتیب خادم همه هستم.

مطلب فوق شاید زبان حال مددکاران اجتماعی زیادی باشد که

عاشقانه و گمنام کار می کنند و به جای لعنت فرستادن به

تاریکی،هر روز شمعی روشن می کنند!

/ 1 نظر / 15 بازدید

هدیه ای زیبا برای خانوم های هنرمند . . . http://alishop.bitasell.ir/product/view/64