نگاه مددکارانه مادرم

فرزندم ! اگر روزی کاره ای شدی و خدمتی از دستت بر آمد با

 خلق خدا و دردمندان بینوا مهربان باش و در رسیدگی به امورات

 آنان رضای حق را طلب کن.آنان را فی سبیل الله از گرفتاری

رهایی ده و در خشنودی دل آنان نهایت سعی خود را بنما.اگر

چنین کنی لطف حق با تو کارها خواهد کرد و هر دو دنیایت را

آباد خواهد نمود و هیچ لذتی بالاتر از این نیست که در پیشگاه

وجدانت سربلند شوی و لحظه های زندگی را با وجدانی آرام و

خاطری آسوده به پایان آری.آنگاه فرشته سعادتی پیوسته ایام

به پاسداریت خواهد نشست.

/ 1 نظر / 16 بازدید
باران

مادر تو تنها بتی هستی که شکسته هایت هم بر من خدایی می کنند[قلب]